A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în clasă

JUDETUL GORJ
COMUNA STĂNEȘTI
NR 4909 DIN 02.09.2016

A N U N Ţ
privind organizarea examenului de promovare în clasă ( consilier superior, clasa 31) din cadrul Primăriei Comunei Stănești
Primăria Comunei Stănești organizează, la sediu, în data de 20 septembrie 2016 , ora 1000, examen de promovare în clasă ( consilier superior, clasa 31) , din cadrul Primăriei Comunei Stănești.

Condiţii de participare la examen :
-diploma de absolvire a unei forme de învatamant de lunga durată ;
-cerere de înscriere în termen de 5 zile de la data publicarii concursului
Ce contine dosarul de concurs
-cerere de înscriere
-diploma de absolvire a unei forme de învatamant de lunga durată în copie legalizata;
– adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane care atestă vechimea în gradul sau treapta profesională.
-cazier judiciar ;
– fisa medicala
Etapele concursului de promovare in clasa :
– Selectarea dosarelor de inscriere
Proba stabilită pentru examen : probă scrisă (redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare).
Termenul de depunere a dosarului de examen : 07 septembrie 2016 , ora 16,00
Data, ora şi locul organizării examenului: 20 septembrie 2016 , ora 1000 , la sediul Primăriei Comunei Stănești
Bibliografia pentru funcţia publica de responsabil gestiunea deseurilor si gospodarie comunală :
– Legea nr. 215 / 2001 , republicată , privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Legea nr. 188 / 1999 , republicată privind Statutul funcţionarilor publici , publicată (r2), cu modificarile şi completările ulterioare ;
– Legea nr. 7 / 2004 republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici , cu modificările și completările ulterioare ;
– Legea nr. 544/2001 , privind liberul acces la informaţiile de interes public , cu modificările şi completările ulterioare ;
– Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică , nr. 70 / 03.02.2003 , cu modificările şi completările ulterioare ;
– Legea nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare ;
– HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
– LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 (*actualizată*)privind calitatea aerului înconjurător ;
– LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 (*actualizată*)legea apelor ;
– HOTĂRÂRE nr. 878 din 28 iulie 2005 (*actualizată*)privind accesul publicului la informaţia privind mediul ;
– Legea 24 2007 actualizată şi republicată. Legea privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
– Legea 132 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
– Legea 211 2011 privind regimul deşeurilor
– OUG 195 2005 privind protecţia mediului

Responsabil resurse umane ,

Pîrvulescu Floarea

PRIMAR ,
Blideanu Ștefan Liviu

Descarcă anunțul in varianta PDF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.