"Ţăran român Măria Ta să nu laşi brazda ta să piară!"

Structura primariei

Rapoartele de avizare  ale  comisiilor de specialitate  din cadrul  Consiliului Local Stănești

Prevederile  art. 4  din OUG nr. 77/2013 pentru pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor

Nota de fundamentare la proiectul de hotãrâre ;

Avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru funcțiile publice stabilite la nivelul aparatului de specialitate, aviz înregistrat cu nr   27043 din 19  iulie 2013

Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile  și

completãrile ulterioare;

Prevederile Codului muncii, cu modificãrile  și completãrile