Grup De Actiune Locală Cheile Sohodolului – Comunicat de presă

Programul Național de Dezvoltare Rurală

„Satul românesc are viitor!”

ANUNŢ / COMUNICAT DE PRESĂ

 

GRUP DE ACTIUNE LOCALĂ CHEILE SOHODOLULUI

 

– proiect finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală –

 

Grup De Actiune Locală Cheile Sohodolului

Gorj, 25.01.2016

Parteneriatul format din unitățile administrativ teritoriale: Runcu, Schela, Turcinești, Stănești, Lelești, Peștișani, Bălești, Cîlnic, Arcani, Godinești, Uricani și beneficiarii privați din aceste UAT-uri au demarat implementarea proiectului care vizează sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală.

Proiectul va avea ca finalitate pregatirea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului, strategie ce va fi depusă pentru a obține finanțare prin PNDR, Axa LEADER.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală.

Obiectivul specific: Construcția instituțională a unui parteneriat public privat conform Ordonantei nr. 26/2000 în spațiul rural al Județului Gorj și Județului Hunedoara, pe teritoriul a 11 unități administrativ teritoriale, parteneriat ce va da posibilitatea actorilor locali (publici si privați să colaboreze și să conlucreze în folosul comunității. Crearea condițiilor de funcționare a Grupului de Actiune Locala Cheile Sohodolului, derularea activitaților de animare a teritoriului și întocmirea Strategiei de Dezvoltare Locală a zonei acoperite de GAL.

Decizia de finanțare: D19100000011542000001  

Domeniul de interventie: 6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Măsura 19 – Dezvoltare locală LEADER, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-măsura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL)

Valoarea proiectului: 19.559,59

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:   Iova Marius Vasile – reprezentant legal

 

                                                                      Tel: 0253 278 818

Fax: 0253 279 400

E-mail: gal.sohodol@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.